People

Het succes van Kipco-Damaco wordt mede bepaald door gemotiveerde en tevreden medewerkers. Wij willen er samen iets mooi van maken, #KDOneClub.  Kipco-Damaco wil een goede werkgever zijn, bij wie men graag wil blijven werken.  Onze medewerkers zijn onze beste ambassadeurs.

Kipco-Damaco richt zich op een duurzaam HR-beleid. Wij willen een positieve, veilige  werkomgeving creëren, waar alle werknemers optimaal kunnen presteren.  Daarom zetten wij in op preventie, ook rond psychosociaal welzijn.  De interne vertrouwenspersoon zal steeds een luisterend oor bieden in alle vertrouwelijkheid en streven naar een oplossing binnen de mogelijkheden.

Veilige en goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers zijn tevens belangrijke aspecten binnen de productieomgeving. Zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving heeft daarom prioriteit. Naast het opstellen van risicoanalyses worden ongevallen en ziekteverzuim geregistreerd om zo nodig aanpassingen op de werkvloer of in processen door te voeren.

De kennis ligt bij onze medewerkers zelf. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers meedenken rond het invoegen van de meest geschikte oplossingen.

Wij willen al onze medewerkers de kans geven om hun beste zelf te zijn. Daarom bieden wij aan om opleidingen te volgen die helpen zich  verder te ontwikkelen.

People logo

Daarnaast kunnen de medewerkers rekenen op een eerlijke verloning voor hun prestaties. Benoemingen en bevorderingen vinden dan ook plaats op basis van het principe van gelijke kansen.

Leeftijd, geslacht, taal, herkomst, seksuele geaardheid en religieuze, filosofische en politieke overtuigingen zijn neutrale elementen in geval van aanwerving of promotie bij Kipco-Damaco.

Vanzelfsprekend draagt onze onderneming respect hoog in het vaandel. Dit betekent dat wij alle collega’s met respect behandelen. Voor discriminatie en racisme is er bij Kipco-Damaco geen plaats.

Wij willen waardigheid en gelijkheid garanderen voor al onze medewerkers, zowel in kansen, opleiding als veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Wij besteden niet alleen zorg aan het wederzijds respect op de werkvloer, ook onze klanten, leveranciers en andere stakeholders dienen ten alle tijden met het nodige respect te worden behandeld.

Wij streven ernaar positief bij  te dragen aan onze omgeving. Dit door enerzijds de negatieve impact te minimaliseren en anderzijds door transparante en professionele donaties te doen aan plaatselijke goede doelen.

Planet logo

Planet

Kipco-Damaco verbind zich aan een ecologische verantwoorde  aanpak om zo de impact van de onderneming  op het milieu te minimaliseren.  We willen als bedrijf bijdragen aan een gezonde planeet voor onze toekomstige generaties.

Het verbeteren van de energie-efficiëntie is een continu proces voor Kipco-Damaco. Het besparen van energie verlaagt niet alleen de kosten van de bedrijfsvoering maar vermindert ook de druk op het milieu. Kipco Damaco monitort het verbruik van water, energie en afvaluitstoot heel nauwlettend en stuurt continu bij op een vermindering.

Verder willen wij ook blijven stilstaan bij onze ecologische voetafdruk. Vanuit ons hoofdbedrijf te Oostrozebeke worden wekelijks tientallen containers verladen. Door containertransport te organiseren via binnenvaart kunnen wij als bedrijf 200 kilometer over de weg besparen per geladen container en zo verder onze ecologische voetafdruk reduceren.

Voor Kipco-Damaco is het logisch om initiatieven op het gebied van dierenwelzijn te omarmen en stimuleren. De zorg voor goed voer, optimale huisvesting en transport zijn essentieel voor een goede productie. In ethische en maatschappelijke discussies speelt dierenwelzijn vaak een grote rol. Samen met onze  leverancier werken wij mee aan meer dierenwelzijn en minder dieronvriendelijke kweek- en slachtomstandigheden.

Profit

Kipco-Damaco wil op lange termijn financiële waarde creëren voor de medewerkers, leveranciers, klanten en andere stakeholders. Om dit te kunnen bekomen, zijn goede economische prestaties een belangrijke voorwaarde.

Voor Kipco-Damaco is het belangrijk om te voldoen aan de verwachtingen in de markt.

Klantentevredenheid is een vereiste om succesvol te blijven ondernemen. We monitoren de tevredenheid van klanten en implementeert, waar mogelijks, verbeteracties. Wij voldoen daarom aan de strenge kwaliteitsnormen zoals  verschillende BRC-standaarden , FAVV- en exportregels. Wij dragen kwaliteit dan ook heel hoog in het vaandel.

Profit logo

Sustainability report 2020